Listopad 19, 2021

Zamjenska straža: Sve o Brazeltonovom kalendaru

Za konfliktne situacije
Brazeltonov kalendar posebno je koristan za konfliktne situacije. Kada dijalog između njih dvoje roditelji moguće je, kalendar može poslužiti kao osnova, a svakom će ga mijenjati u skladu s ritmomdijetemogućnosti premještanja oca ili želja roditelji, na primjer.

Za dobrobit djeteta
Redatelj Brazelton i Greenspan, dva istraživača i kliničara specijalizirana za psihološki razvoj malih dijete, Brazeltonov se kalendar usredotočuje na utjecaj na koji alternativno čuvanje može imatidijete, Ideja je da on može dijeliti vrijeme s jednim od svojih roditelji bez odsutnosti druge osobe koja je ozljedadijete.

progresivan
Potrebedijete nisu iste u svim dobnim skupinama. Tri faze, prilagođavajući se razvojudijete, stoga se predlažu:

- Tako će 0 do 1 godine:dijete neće provesti noć sa svojim ocem, ali će ga vidjeti između dva i tri uzastopna sata dva ili tri puta tjedno.
- Između 1 i 3 godine: predstavljamo jednu noć u tjednu u tatinoj kući.dijete Provodi više vremena sa svojim ocem bez odvajanja s majkom koja traje više od dan i pol.
- između 3 i 6 godina:dijete Provesti vikend na dvoje kod oca. Za todijete i dalje može vidjeti svoga oca svaki tjedan, dan za svakih 15 dana za tu svrhu.STOŽER MILANA BANDIĆA Izjava Pavle Kalinića (Listopad 2021)