Lipanj 27, 2022

American Darling, Russell Banks

"Američka Draga je." knjiga koje sam najviše prodao tijekom praznika. Mora se reći da je i onaj koji sam najviše savjetovao. Priča o Amerikancu dobre bostonske obitelji koji se, sa 59 godina, osvrće na svoju mladost i odluči se nezakonito vratiti u Liberiju, koju je pobjegla prije 10 godina, nakon što je tamo živjela petnaest godina. ,

Njezina feministička, humanistička i pacifistička predanost 1970-ih prisilila je Hannu Musgrave na egzil u Afriku. Nalazi se u Liberiji, gdje se sastaje i udaje za ministra sadašnjeg diktatora, koji mu daje troje djece. Ona se također brine za čimpanze. No, revolucija izbila u Liberiji, Charles Taylor preuzima vlast, njezin muž je ubijen i njegova djeca su oteta. Onda mora pobjeći u svoju domovinu.

Pravi opis Sjedinjenih Država sedamdesetih godina i povijest Liberije (zemlja stvorena da bi prihvatila oslobođene robove devetnaestog stoljeća, ali ekonomski i politički kolonizirala SAD). knjiga iznad svega je veliki portret žene: jedna čita njezine krhkosti, njezine slabosti. Hanna Musgrave je vrlo lijep lik, kojeg dugo pamtimo. "

American Darling, Russell Banks (Južni akti, 393 stranice, 24?)
Alain Bougeant drži knjižaru Gwalarn, 15, rue des Chapeliers, 22300 LannionPalabres autour des arts - 18 Avril 2015 - American darling (Russel Banks) (Lipanj 2022)