Rujan 22, 2020

Prvo ime dana: Ethan

Dva tisućljeća padaju u zaborav, ovo ime još od 1990-ih. obitelj su predali ovo ime dječaka na čelu pozornice jer je konačno pobijedio u prvih deset francuskih u 2012. godini.

Izvan Francuske, Ethan je ime popularan u mnogim zemljama: Australiji, SAD-u, Velikoj Britaniji. U zemljama francuskog govornog područja također je popularan jer ime Ethan zauzima prve redove Valonski i Rimski.

Do danas je Ethan 32. mjesto ime muškarac se najviše daje na francuskom teritoriju od početka 21. stoljeća. Može se procijeniti da će se to pripisati a beba od 95 u 2012. godini.

Karakterologija ovoga ime dječak: praksa, entuzijazam, prilagodba, komunikacija i osjetljivost.

Why I Left Smosh (Rujan 2020)