Kolovoz 4, 2020

Prvo ime dana: Hanaé


Kada su djeca, mirna su i tajnovita. Moramo ih poticati i poticati jer još uvijek sumnjaju u svoje sposobnosti. Sve obitelj mora mu dopustiti promicanje njegovog usmenog izražavanja i društvenosti. I kako? Dopuštajući im sudjelovanje u grupnim aktivnostima.

Za ove intelektualce, duga istraživanja su savršena za njih. Opremljena pravim moralnim kvalitetama, Hanaeva pratnja može im vjerovati.

Odrastajući, Hanae su mirne, tajne i uravnotežene. Rezervirani i diskretni, sumnjičavi su prema svojim emocijama. Također su strpljivi, usredotočeni i odlučni. Njihova volja i sposobnost u radu su superiorni.

Pravo žene kod muža! - Dr. Senad ef. Agic (Kolovoz 2020)